Решенија и услуги

Консалтинг

Независни консултантски услуги ( Vendor-independent);
Како водечки интегратор на независни системи (vendor-independent) во северо-источна Европа, С&Т нуди објективни, компетентни и независни консултантски услуги засновани на знаење и искуство.

Глобални сервиси

С&Т тимот за меѓународни договори ( International Deals Team -IDT) е составен од постари консултанти за предпродажба, менаџери на понуди и услуги со искуство во глобални понуди а со тоа и во преговори, менаџмент на проекти и услуги.

Софтвер

Консалтинг, планирање и дизајн.

IT Оперирање и одржување

Услуги ги опфаќаат областите на ИТ екстернализација и outtasking, ИТ сервис менаџмент, оптимализација на ИТ структура, како и намалување на ИТ ризици.

Изградба и имплеметација на ИТ системи

Enterprise Systems одделот обезбедува инфраструктурни решенија за ИТ центрите

Медицински решенија

Денес С&Т има Медицински бизнис во Бугарија, Хрватска, Чешка Република, Романија и Словачка.