Financial institutions

Секторот за финансиски услуги во централна и источна Европа се соочува со промена како единствена константа на овој постојано еволуирачки пазар. Поради тоа е особено важно банките и осигурителните компании да имаат на располагање флексибилни и ефикасни ИТ системи и инфраструктури.
Оваа ситуација, пред се поврзана со грижата за заштита која достугува највисоко ниво досега, стаа огромен притисок врз финансиските институции и нивните ИТ опкружувања. Осигурителните компании се борат со сé помалата лојалност од клиентите, повремените загуби од непредвидливи размери и притисокот од високи трошоци.

С&Т им обезбедува на сите финансиски институции:
 • Сеопфатни консултации од стратегија и процеси до имплементација на систем
 • Проект менаџмент
 • Развој на софтвер
 • Системска интеграција и оперативна поддршка
 • Богато портфолио на исклучителни производи и решенија
 • Менаџмент на односи со клиенти
 • Менаџмент на процеси и ИТ
 • Мрежно делување (Business networking & sourcing)
 • Community management
 • Оперативни услуги
 • Програм менаџмент
 • Проект портфолио менаџмент
 • Анализа на пазар
 • Ревизија на квалитет
 • Менаџмент на интегрални промени
 • Тренинг и обука

Деловниот модел на С&Т и овозможува на компанијата да биде “one stop IT partner”. С&Т на своите клиенти им нуди стручно знаење и вешини на полето на деловна апликација врз основа на проверени консултантски методи и солидни инфраструктурни услуги кои опфаќаат техничка инфраструктура како сервери, системи за складирање, мрежа и врвни безбедносни решенија за услуги како екстернализација и менаџмент на мрежа.

Стратешки прашања во секторот за финансиски услуги

С&Т ги препозна следните ИТ прашања како најактуелни во областа на финансиските услуги:
 • Basel II носи значајни промени во секторот за финансиски услуги, потребни на финансиските институции за да го прилагодат своето работење на брзите промени на пазарот. Што може С&Т да стори за вас: консалтинг, решенија и сретства за менаџмент на кредитни и оперативни ризици, известување, сметководствени услуги, проектирање на финансиски системи и имплементација, како и соодветна обука.


 • Спречување на перење на пари: финансиските институции мора да превземат активна улога во борбата против перењето на пари за да работат во согласност со владината легислатива и меѓународните договори. Што може С&Т да стори за вас: Решенија и сретства за форензички услуги, истражување на измами, ревизии, преглед на исполнување на услови, преглед на контролни системи и соодветна обука.


 • Финансиска интелигенција: Финансискиот сектор во централна и источна Европа ( CEE) доживеа огромна експанзија и сé уште брзо расте. Сега е вистинско време за одлуки кои ќе обезбедат долгорочна профитабилност. За таа цел, потребни се следните информации: кој работи ефикасно а кој не, кои претставништва се непотребни, и кој остварува профит? Што може С&Т да стори за вас: Решенија и сретства за известување, планирање на ресурси на претпријатие, бележење на резултати (score carding) и деловна интелигенција.


 • Автоматизација на продажба: Брзиот развој на пазарот на корисници на финансиски производи става нови предизвици пред ИТ инфраструктурата, технологијата и опремата која ја користи продажниот персонал во финансискиот сектор. Ова особено се однесува на софтверски алатки и корпоративни решенија.Избрани референци во финансискиот сектор

Албанија Procredit Bank
National Commercial Bank
First Investment Bank
Австрија BA-CA Leasing
Bank Austria Group
BAWAG P.S.K Group
Erste Bank Group
GE Monwy Bank GmbH
Generali IT-Solutions GmbH
Oesterreichische
Nationalbank (OeNB)
Porsche Bank AG
sBausparkasse
Vienna Insurance Group
Uniqua
Босна и Херцеговина BBI banka
Centralna Banka BiH
HVB Central Profit banka
HVB Leasing
Investiciono-komercijalna banka Zenica
LRC inžinjering
NBB – Nova Banjalučka banka
Raiffeisen banka
Turkish Yiraat Bank Bosnia dd Sarajevo
UPI banka
Volksbank
Бугарија Unicredit Bulbank
DSK Bank
Raiffeisen Bulgaria
First Investment Bank
Central Depositary Bulgaria
Хрватска Centar banka
Partner banka
Karlovačka banka
Hrvatska poštanska banka
Hypo Alpe Adria Bank
Hrvatska Narodna Banka
PBZ Cards
Privredna banka Zagreb
Zagrebacka banka
Croatia osiguranje
Allianz Hrvatska
Erste Croatia
MBU
Чешка Република AEGON Insurance
CAC Leasing
Ceska Sporitelna
Ceska Pojistovna
CITIBANK
CSOB Asset Management
Czech Republic National Bank
Generali Insurance
Komercni banka
PriceWaterhouseCoopers
Raiffeisen stavebni sporitelna
ŠkoFin
Wüstenrot hypotecni banka
Wüstenrot stavebni sporitelna
Германија AOK/AOK Systems
KGAL
Унгарија Magyar Nemzeti Bank
Македонија National Bank of Macedonia
Komercijalna banka AD
ProCredit Bank Macedonia
IK Banka
Makedonska Banka AD
Stopanska Banka AD
Tutunska Banka AD
QBE Macedonia
Молдавија Banca Socila
Energbank
Mobiasbanca
Moldinconbank
MoldMediaCard
Moldova-Agroindbank SA
National Bank of Moldova
Savings Bank of Moldova
Victoriabank
Црна Гора NLB Montenegrobank
Полска AIG Credit SA
AIG Bank SA
BGŻ SA
BRE Bank SA
Fortis Bank S.A.
GE Money Bank SA
ING Bank Slaski S.A.
Mazowiecki Bank Regionalny
PEKAO S.A.
PKO Bank Polski S.A.
PZU SA
Романија Bancpost SA
BRD – Groupe Societe Generale
National Bank of Romania
Unicredit Tiriac Bank
Romanian Commercial Bank – BCR
Raiffeisen Bank
TransFonD
Romanian Savings Bank - CEC
Русија Alfa-Bank
Baltiyskiy Bank
Bank of Russia
MICEX (Moscow Interbank)
Raiffeisen Bank
Renaissance Capital Bank
Rosbank
RosGosStrakh (Russian National Insurance Company)
Србија Alpha Bank
EFG Eurobank
Erste Bank
Findomestic bank
Hypo Alpe Adria GroupKomercijalna banka
National Bank of Greece
National Bank of Serbia
Postal Saving Bank (Poštanska Štedionica)
Raiffeisen Bank
UniCredit Bank
Volksbank
Wiener Stadtische
Словачка Allianz - Slovenská poisťovňa
Banka Slovakia
CSOB Leasing a.s.
Erste Bank (Slovenska Sporitelna)
HVB Bank Slovakia
Komercni Banka Bratislava
NBS (National Bank of Slovakia)
OTP Banka Slovakia
Poštová banka
R+V poisťovňa (Postal Banb)
SporDat (SPARDAT)
Tatrabanka
VUB Wüstenrot
Словенија Banka Celje
Banka Koper
Banka Sparkasse
Nova Ljubljanska banka d.d.
VZAJEMNA D.V.Z.
Nova KBM d.d.
Bankart
Deželna banka Slovenije d. d.
Швајцарија St. Galler Kantonalbank
Турција Finansbank
JP Morgan Chase Bank NA
Vakifbank
West LB
Украина CitiBank Ukraine
Insurance Company Etalon
Insurance Company Providna
Nadra Bank
National Bank of Ukraine
JSCB "Ukrsotsbank"
JSB "VaBank"
JSC VTB Bank
JSB "AlfaBank"
Raiffeisen Bank AVAL
State Export-Import Bank of Ukraine