Комунални услуги

Енергетската индустрија е во процес на либерализација, и доминантна тема во моментот во индустријата на енергетски провајдери во Европа е распределбата на трошоците. Оваа напредна одговорност од ЕУ да ги раздели активностите за вмрежување од останатите активности на енергетските провајдери ќе ги спречи несразмерно високите трошоци за користење на мрежите на електрична енергија и плин, што пак од друга страна ќе им го отежни на добавувачите без мрежни системи продавањето на електрична енергија.

Клиенти на СиТ Македонија се:
  • Електрани АД
  • ЕВН АД
  • МЕПСО АД

UTILITIES COMPANIES CUSTOMERS (S&T GROUP)