Јавни и владини институции

Владиниот сектор во централна и источна Европа е веројатно најголемиот предизвик во ИТ бизнисот во моментов; економии кои брзо се развиваат, барањата и задолжителните услови за пристап кон ЕУ (или слични активности во подготвителниот период пред пристапувањето) и пред сé исклучителната грижа за безбедноста ставаат огромен притисок врз јавните администрации и нивните ИТ опкружувања.

Клиенти на СиТ Македонија во оваа област се:
  • Агенција за државни службеници
  • Министерство за финансии
  • Министерство за внатрешни работи
  • Министерство за одбрана
  • Влада на Република Македонија

PUBLIC & GOVERNMENT ORGANISATIONS CUSTOMERS (S&T GROUP)