Финансиски институции

СиТ Македонија, години наназад изготвува специфични решенија за своите клиенти од секторот за финансиски услуги. Компаниите од оваа област во централна и источна Европа се соочува со промена како единствена константа на овој постојано еволуирачки пазар. Поради тоа е особено важно банките и осигурителните компании да имаат на располагање флексибилни и ефикасни ИТ системи и инфраструктури.

Клиенти на СиТ Македонија во оваа област се:
  • Народна Банка на Република Македонија
  • Комерцијална Банка АД
  • Прокредит Банка АД
  • Халк Банка
  • Бизнис Банка
  • Тутунска Банка

FINANCIAL INSTITUTIONS CUSTOMERS (S&T GROUP)