Клиенти

За своите клиенти, С&Т Македонија изготвува ИТ решенија според нивните потреби


Клиентите на С&Т Македонија вклучуваат големи и средни претпријатија од РМ. Врз основа на својата стручност и исклучително познавање на ИТ технологијата, тимот на СиТ Македонија ја прилагодува ИТ технологијата според потребите на своите клиенти. С&Т ги советува и поддржува овие компании во однос на нивните ИТ предизвици во текот на севкупниот процес на создавање ИТ вредности.

Industries

Благодарение особено на своите тренинг центри, С&Т поседува прецизна стручност за процеси и системи и може, како резултат, значително да допринесе кон зголемување на продуктивноста и ефективноста на трошоците на ИТ системите и деловните процеси на овие компании.

Local and International References:

 • Makedonski Telekom AD
 • ONE.VIP - Macedonia
 • Narodna Banka na RM
 • HALKBANK - Macedonia
 • UNIBANK - Macedonia
 • SPARKASSE BANK - Macedonia
 • SilkRoadBank - Macedonia
 • ProCredit Bank - Macedonia
 • EVN Macedonia
 • Johnson Controls Macedonia
 • Johnson Matthey - Macedonia
 • DELPHI - Macedonia
 • Key Safety Systems - Macedonia
 • ARC - Macedonia
 • VISTEON Electronics - Macedonia
 • Draexlmaier - Macedonia
 • ZEGIN - Macedonia
 • TINEX - Macedonia
 • Saving House Mozhnosti - Macedonia
 • MakAutoStar - Macedonia