Автомобилска индустрија

Модерната автомобилска индустрија се карактеризира со ниска вертикална интеграција во производниот процес и високо ниво на интеграција на производители и добавувачи.

Се покусите циклуси на иновации ги принудија производителите на автомобили да се фокусираат на главните компетенции, но истовремено да мислат и на интеграција во системите на создавање вредности. ИТ конструктивните решенија на производителите на автомобили, кооперантите и трговците играат голема улога во тоа, бидејќи тие ги обезбедуваат сретствата за интеграција на услуги, достава, производство и трговијат, како и за одржување на стандардите на квалитет.

Клиенти на СиТ Македонија во оваа област се:
  • МакАуто Стар
  • Еуро Импекс
  • ДИРО доо
  • Мак кар

CAR TRADE CUSTOMERS (S&T GROUP)