Партнери

Microsoft


С&Т е врвен овластен продавач (large account reseller -LAR) во оние европски земји кои припаѓаат на С&Т и регионот на ЦИЕ. С&Т и Microsoft имаат заеднички синергии во однос на Microsoft платформата и серверските решенија.

Oracle


С&Т специјализира во сите главни видови на Oracle технологии и решенија Помеѓу центрите за информации, С&Т е водач на пазарот во Oracle’s Real Application Cluster (RAC) технологии, овозможувајќи висок перформанс на апликациите за критични деловни бази на податоци

HP


Партнерството помеѓу HP и С&Т групата има длабоки корени засновани на повеќе од десетгодишно искуство близок деловен однос и успешна соработка. С&Т групата е најголем повластен партнет на HP со специјализации во централна и источна Европа, со стручност докажана во голем број комплексни проекти. Заедничката цел на С&Т и HP е да им обезбедат на своите клиенти најдобри можни решенија кои ќе одговараат на нивните потреби и кои ќе овозможат сеопфатна поддршка во нивното деловно работење.

IBM


С&Т е водечки систем интегратор кој го продава целокупниот асортиман на IBM С&Т има „првокласен договор за систем интеграција“ со IBM и нуди консалтинг и други услуги

SAP


SAP е истакнат водач во обезбедувањето кооперативни бизнис решенија за сите видови индустрии и за секој поголем пазар С&Т е најголемиот SAP интегратор во централна и источна Европа. С&Т вработува повеќе од 1200 консултанти за планирање ресурси на претпријатија (ERP) и повеќе од 400 продавачи во 22 земји од купувањето на IMG, и поголемиот дел од нив специјализираат во SAP планирање ресурси на претпријатија (ERP ).

EMC


С&Т не само што е на највисокото скалило во EMC програмата за глобално партнерство со својот статус на “EMC Velocity2 Signature Solution Center Partner”, туку сме и најголемиот, најстручниот и најспособен партнер на EMC во ЦИЕ. Секој ден речиси 200 специјалисти во Продажба, Консалтинг и Услуги вршат експертиза во Менаџмент на витален циклус на информации и Интегрално складирање, Поддршка и Архивирање на решенија од сите големини, и сеопфатна поддршка со флексибилни нивоа на услуги за нашите клиенти. С&Т консултантите и инжинери се високо остручени за поддршка и помош во EMC Documentum и EMC Legato Software, Symmetrix DMX, Clariion, Centera и Celerra Storage.

Cisco


Cisco Systems е водечки провајдер на мрежни решенија. С&Т се наоѓа помеѓу петте наголеми и најнапредни партнери на Cisco во ЕУ. Повеќе од 200 специјалисти во Продажба, Косалтинг и Услуги можат да го покријат секој дел од Cisco´s PPDIOO пристапот – подготовка, планирање, дизајн, имплементација, операција и оптимализација на секое Cisco решение во зависност од потребите на клиентите независноо од нивниот обем, и да понудат сеопфатна поддршка флексибилни нивоа на услуги за нашите клиенти.