Преглед

За СиТ Македонија


СиТ Македонија е водечки интегратор во областа на ИТ системите на територија на Република Македонија. Својата понуда ја заснова врз креирање на решенија базирани на потребите на клиентите, истовремено нудејќи ИТ решенија базирани врз водечка светска технологија.


S&T Групација


S&T има свои преставништва во 17 земји:
Австрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Чешка република, Унгарија, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Полска, Романија, Русија, Србија, Словачка, Словенија и Украина.


Кариера


С&Т Кариера

Како мултинационален, мултикултурен провајдер на комплетни ИТ стратегии, деловно работење и системи, С&Т ги поврзува истокот и западот на високо стручно, hi-tech ниво. Но и покрај сета технологија, сепак луѓето се оние кои ја играат главната улога. Ние сме свесни дека деловниот успех се заснова на нашите вработени и индивидуалниот придонес на секој од нив.Партнери


С&Т има блиска соработка со одбрани стратешки партнери за кои С&Т е исто така клучен партнер и кои, како и С&Т, се подготвени значително да инвестираат во успешен развој на нивното партнерство.
Некои од актуелните стратешки партнери на С&Т се интернационални брендови како HP, EMC, SAP, IBM, Microsoft, Oracle и Cisco.