Решенија за автентикација

Многу организации избегнуваат да откриваат чувствителни ресурси на мобилни и далечни корисници. Ризиците и трошоците се сметаат за високи. Затоа, важно е да се обезбеди дека идентитетите на мобилните и далечни корисници се целосно валидирани пред да им се дозволи пристап до приватни и чувствителни информации.

Single-factor authentication, such as a username/password combination, is recognised as 'not sufficiently foolproof' to protect organisations or their customers. Security based on static, reusable passwords has proven easy for hackers to break into.

Multifactor authentication is based on something you know (a password or PIN) and something you have (an authenticator) — providing a much more reliable level of user authentication than reusable passwords. Without foolproof authentication, information may fall into the wrong hands.

Multifactor authentication can and should be used to protect:
  • VPN and WLAN networks
  • Microsoft® Windows® desktops
  • Web servers
  • Intranets and Extranets
  • E-mails